top of page
tissot.jpg

Page Title

Content_Push_KnowHow_1080x810_swissmatic.webp
Content_Push_KnowHow_1080x810_Powermatic_80.webp
Content_Push_KnowHow_1080x810_Mecanical.webp

POWERMATIC 80

นาฬิการะบบอัตโนมัติทำงานด้วยพลังงานจากผู้สวมใส่นาฬิกา โดยการเคลื่อนไหวข้อมือช่วยให้กลไกสามารถทำงานได้ พาวเวอร์เมติก 80 (Powermatic 80) สามารถสำรองพลังงานได้ 80 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอสำหรับการบอกเวลาต่อไปอย่างแม่นยำแม้ไม่ได้สวมใสjนาฬิกามาเป็นเวลา 3 วันก็ตาม เครื่องนาฬิกาซึ่งต้องการให้เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่โดยทั่วไปแล้วสามารถสำรอง

พลังงานได้ 1 วันครึ่ง

SWISSMATIC

เครื่องนาฬิกาสวิสเมติก (Swissmatic) เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมการทำนาฬิกา ความลับของ Tissot ในการนำเสนอนาฬิการุ่นที่มีราคาดึงดูดใจอยู่ที่ห่วงโซ่การผลิตอัตโนมัติ โดยส่วนประกอบต่าง ๆ ถูกผลิต และประกอบตามโมดูลขึ้นเป็นเครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์ สวิสเมติก (Swissmatic) สามารถสำรองพลังงานได้ 72 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอสำหรับการบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงแม้ไม่ได้สวมใส่นาฬิกาเป็นเวลา 3 วันก็ตาม

กลไกการขับเคลื่อน

กลไกนาฬิกาของ Tissot ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่ผลิตอย่างประณีตประมาณ 100 ชิ้น ความสมดุลของล้อจักรต่าง ๆ คือหัวใจสำคัญของกลไกการทำงานเพื่อให้เป็นไปอย่างแม่นยำที่สุด กลไกการขับเคลื่อนย้อนหลังและเดินหน้าแบบต่อเนื่อง ความสมดุลและชุดสปริงปรับสมดุลจะทำหน้าที่แบ่งส่วนเวลาออกเท่า ๆ กัน เพื่อให้ควบคุมการแสดงเวลาได้อย่างแม่นยำที่สุด กลไกการทำงานของสปริงปรับสมดุลหรือการแกว่ง (oscillation) นี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียง “ติ๊กต็อก” 

Tissot_Logo.png

TISSOT | GENTLEMAN

TISSOT | T-MY LADY

TISSOT | SPORT CHIC